Hoe zit het precies met je zorgverzekering?

 

Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

(Ben je niet aanvullend verzekerd geef dit ook even aan bij de fysiotherapeut en overleg dan van te voren over de kosten zodat hier geen negatieve verassingen over ontstaan)

De praktijk van Construction Fysiotherapie Groningen heeft contracten met alle zorgverzekeraars. We proberen altijd rechtstreeks te declareren bij de verzekeraars. Met bijna alle partijen lukt dit. Een enkele keer zullen wij een nota moeten sturen die vervolgens kan worden gedeclareerd bij de betreffende verzekeraar.

Of en hoe vaak je verzekerd bent voor fysiotherapie kun je checken in je verzekeringspolis. let op dat je als patiënt hiervoor verantwoordelijk bent.

Mocht je echter meer behandelingen gebruiken dan je aanvullende verzekering vergoedt, of heb je géén aanvullende verzekering afgesloten, worden de zittingen particulier in rekening gebracht, gebruik makend van de volgende tarieven voor 2020:

Tarieven

 

Screening en intake en onderzoek

 €    35,00

Intake en onderzoek na verwijzing

 €    35,00

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

 €    47,00

   
   

Behandeling

 

Fysiotherapie

 €    30,00

Manuele Therapie

 €    40,00

Toeslag aan huis bezoek  €    10,00
   

Overig

 
Consult Echografie  €    38,00

Fysiotherapeutisch verslag aan externen

 €    60,00

   

Verzuimtarief

Niet tijdig afgemelde afspraken worden particulier in rekening gebracht volgens een verzuimtarief van 70% van het reguliere tarief.
Een afmelding dient minimaal 12 uur van te voren via email of telefoon doorgegeven te worden.

 

Chronische Aandoening.

Bij verschillende aandoeningen zoals na een knie of schouder operaties maar ook bij een aantal structurele aandoeningen krijg je een code voor een chronische aandoening. Dit betekend in de pratijk meestal dat je een jaar recht heb op fysiotherapeutische behandeling uit de basis verzekering, behalve de eerste 20 zittingen. Deze gaan (wanneer aanvullend verzekerd) uit het aanvullende pakket.

let wel op dat wanneer de vergoeding uit de basis verzekering gaat dit wel je eigen risisco kan kosten.

klik hier voor een lijst van Chronische aandoeningen: